Plnohodnotně podnikat bylo možné až po sametové revoluci. Doba byla chaotická, nebylo od koho čerpat zkušenosti. Nadšení z nově nabyté svobody způsobovalo to, že lidé se v devadesátých letech doslova vrhali do podnikání. Lákala je vidina rychlého zbohatnutí i zvýšení společenské prestiže. Lidí na trhu práce bylo dost, podnikatelé si mohli vybírat. Často této situace zneužívali.
podnikání setkání
Banky vstřícně poskytovaly úvěry a nezkušení podnikatelé se nebezpečně zadlužovali, mnozí z nich na to tvrdě doplatili, někteří si úplně zničili život.
Dnešní situace je jiná. Úvěry od bank jsou mnohem méně dostupné, zpravidla musí být splněny poměrně přísné podmínky. Podnikatelé mají obrovské možnosti, co se týče sdílení zkušeností, sebevzdělávání či čerpání inspirace například při cestách po světě.
Podnikatelům, kteří myslí své podnikání vážně, je jasné, že se jistě lépe uplatní, když vsadí na dlouhodobý, korektní a seriózní přístup. Vědí, že je potřeba učit se, jak kultivovaně vést firmu. Vnímají, že úspěšné podnikání je o znalostech, dovednostech, ale také o odhodlání a dobrých, neotřelých myšlenkách a pohledech na věc. Musíte se učit, jak být lídrem, kterého budou ostatní následovat a jak správně a efektivně vést firmu. Neobjevíte-li vekou díru na trhu, a to je čím dál tím méně pravděpodobné, nezbývá než dlouhodobá a systematická práce. Jen ta může přinést očekávané výsledky a úspěch na trhu.
podnikatel notebook
Dnes jsou možnosti vzdělávání opravdu téměř neomezené, lze najít mnoho příkladů z praxe, lze ověřit, jak které modely podnikání v našich podmínkách fungují. Mnoho možností nabízí i samotný internet, je možné zapojit se do různých odborných diskusních fór nebo číst blogy odborníků a tím čerpat cenné zkušenosti z praxe. Na trhu je dostatek odborné literatury a periodik s danou problematikou. Při různých konferencích a workshopech je možné navázat kontakty s následnou výměnou cenných zkušeností.