Kde budete i v nouzi bonitní?

Určitě se už i vám někdy stalo, že jste neměli tolik peněz, kolik byste jich chtěli mít, že jste určitou sumu peněz postrádali, a kvůli tomu jste se dostali do situace, kdy už jste museli dost možná i něco zásadního oželet. A nakonec jste na to třeba i doplatili. Pokud se vám to stalo už […]

Ekonomika ve světě

Ekonomika je velmi důležitá, a to nejenom u nás v České republice, ale úplně na celém světě. Když to tak vezmete, tak všechno spolu krásně souvisí a všechno do sebe zapadá. Nic není jenom tak nebo nic není náhoda, protože vždycky všechno má svůj důvod. Můžeme si třeba vzít například automobil. Nejde vyrobit celé v jedné zemi. […]

Ekonomiky jsou rozdílné

Není žádným tajemstvím, že se žije v různých zemích na různé ekonomické úrovni. Víme to i u nás, a to už od dávných časů, kdy jsme třeba závistivě pokukovali po reklamách v zahraničních televizích nebo záviděli z jiných důvodů, abychom si takové trauma v duchu kompenzovali aspoň vědomím toho, že jsou na tom v zemích na východ od nás ještě […]

Jaká je naše ekonomika

O naší zemi se říká, že jsme vyspělá ekonomika. Prý že jsme bohatí. To je určitě taky pravda, aspoň když porovnáme to, co máme, se zaostalými zeměmi. Ale určitě to není žádný zázrak, spíš jenom takové chvástání našich vlád, které nevidí nebo nechtějí vidět, jak spousta našich lidí žije. Makroekonomická čísla sice můžou vypovídat o […]

Podnikáme už 30 let

Plnohodnotně podnikat bylo možné až po sametové revoluci. Doba byla chaotická, nebylo od koho čerpat zkušenosti. Nadšení z nově nabyté svobody způsobovalo to, že lidé se v devadesátých letech doslova vrhali do podnikání. Lákala je vidina rychlého zbohatnutí i zvýšení společenské prestiže. Lidí na trhu práce bylo dost, podnikatelé si mohli vybírat. Často této situace […]