Pokud se vám vybaví Indie, budou to dozajista:
·         krásně zdobené paláce
·         rozlehlé geometrické zahrady
·         výborná indická karí
Toto vše úžasné Indii je zásluhou především Mughalů. Tato vládnoucí dynastie hrála v dějinách indického subkontinentu jedinečnou, ale také klíčovou roli.
taj mahal

Období velkých Mughalů

V letech 1526–1707 se odehrávalo v Indii cosi jako obrovská územní expanze, kdy bylo Indické impérium na svém vrcholu. Bylo to období Velkých Mughalů. Toto období obrovského indického impéria zasahovalo:
·         nejjižnější cíp celé dnešní Indie
·         podstatnou část Pákistánu
·         značnou oblast Afghánistánu
·         navíc ještě oblast Nepálu a Bangladéše
Velcí Mughalové nebyli jenom vynikající válečníci a politici, ale také byli vášnivými vyznavači a podporovatelé umění. Období jejich vlády se stalo pro oblast Indie dobou obrovského kulturního rozkvětu. Přesto však často končili jako trosky, zničení nadměrnou konzumací alkoholu a hašiše. Nepřetržitě žili v neustálých obavách a také strachu z intrik. Jejich podezíravost, leckdy oprávněná, se vztahovala i na vlastní členy nejbližší rodiny. V jejich dynastii totiž neexistovala žádná pravidla, ani zákon, který by jasně stanovoval následnictví jejich trůnu a také moci. A přesně tato absence jakékoliv hranice dávala prostor nekonečným a krvavým bojům o tuto moc, jak mezi sourozenci, tak i vlastními potomky s vlastním otcem.
červená pevnost

Čingischánova krev

Jejich jméno Mughal odkazuje na mongolský původ dynastie. První vládce z jejích řad, Bábur, který v Indii vládl, byl po matčině linii potomkem Čingischána. Bábur sám však raději spojoval svůj původ s tureckým dobyvatelem Timurem Lenkem. Bábur se ve třinácti letech stal správcem držav ve Střední Asii po smrti svého otce. Později, po více jak třiceti letech, díky svému nespornému válečnickému i politickému talentu, ukončil vítězstvím panování afghánské dynastie Lódíů a nastoupil na jejich místo.