S pojmem superhrubá mzda jsme se začali setkávat od roku 2008, respektive jen ti, kterých se tato skutečnost týkala, což byli zpravidla zaměstnanci v pracovním poměru. Vláda přijala nový systém výpočtu zálohy na daň díky tomu, že chyběly finance ve státním rozpočtu a byla potřeba je navýšit. Jedním z těchto pilířů se stala i superhrubá mzda.

propad financí

Zaměstnanci tak začali, aniž by o to usilovali a chtěli, platit vyšší daně. Možná pro zajímavost je dobré uvést, že veličinu – jakou je superhrubá mzda – nikde jinde na světě nemají. Alespoň v něčem jsme jedničky! To je sice řečeno s trochou ironie, ale vláda nejspíše věděla, proč to dělá.

Za zmínku také stojí, že pojem s u p e r h r u b á m z d a nikde v zákoně ani o dani z příjmu n e n a j d e m e ! Ale tento název natolik zlidověl, že ho běžně začali používat jak zaměstnavatelé, tak i politici, v neposlední řadě zaměstnanci, i když tito o ní věděli zpravidla jen to, že se jim „ukazuje“ na výplatní pásce. A mnohdy si ji pletli s hrubou mzdou. Název je sice podobný, ale účel naprosto rozdílný.

Jde o to, že hrubou mzdu máte sjednanou v pracovní smlouvě anebo stanovenou ve mzdovém výměru. Superhrubou mzdu nikde stanovenou ani sjednanou nemáte, je to ve své podstatě vaše hrubá mzda navýšená o f i k t i v n í p o j i š t ě n í, které je zaměstnavatel povinen platit za vás, jako za zaměstnance. Tímto způsobem se navýšil základ daně ze mzdy a byla vám vypočtena a sražena vyšší daň tak, aby se naplnily představy vládnoucí garnitury a do státního rozpočtu plynulo více peněz.

peníze pod lupou

Další indicií – jak poznat superhrubou mzdu na výplatní pásce – zpravidla to bývala nejvyšší částka uvedená na výplatnici.

Říkáme – bývala, protože tento systém výpočtu daní je již minulostí. Skončil od začátku letošního roku, kdy 1.1.2021 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmu a systém výpočtu daní se opět vrátil na původní stav před rokem 2008.