V dnešní době stále roste popularita obnovitelných zdrojů energie, především pak větrné, a hlavně pak solární. Ta je používána také v Olomouci. I tady najdeme na střechách mnoha domů fotovoltaické panely, a i běžná síť je často napájena právě ze solárních panelů.

Mnoho lidí však přemýšlí pouze nad ekologií, kteří nepřemýšlí nad tím, zda se fotovoltaika Olomouc vůbec vyplatí. A nyní zde nejde jen o ekonomické hledisko, které je samozřejmě také důležité, ale také o to ekologické. Ani zde totiž situace není tak černobílá, jak by se mohlo na první pohled vůbec zdát.

pole se solárními panely

Co se peněz týče, tak zde je hlavní problém v údržbě panelů. Jistě, výroba elektřiny samotné nic nestojí, avšak výroba a stavba panelů rozhodně není zadarmo. Navíc je nutné i jejich pravidelné čištění, neboť pouze pokud budou dokonale čisté budou pracovat na maximální možný výkon. A za tuto práci je potřeba lidem také platit.

Není tedy třeba říkat, že náklady zde jsou, a hodně záleží na okolnostech, zda budou vyšší či nižší než použití klasické elektrárny.

stavba solárních panelů

Ovšem ani dopad na životní prostředí není ani zdaleka tak minimální, jak by se mohlo zdát. Jistě, panely na střechách některých domů na něj nemají až tak velký dopad. Jiný případ jsou však pole solárních panelů, které najdeme v naší zemi. Hlavním problémem, a nejen v Olomouci, je fakt, že panely vydrží pouze několik let. Poté je nutné je vyměnit. A jejich likvidace není zrovna jednoduchá, a ani ekologická. Jsou totiž vyrobeny z materiálů, které se v přírodě příliš snadno nerozkládají.

Také je zde fakt, že ani pole plná panelů nejsou zrovna ekologicky příznivá. Vedou totiž k zániku přirozených biotopů, nehledě na to, že jsou často na kvalitní orné půdě, která by mohla být využita pro pěstování plodin. Proto, ačkoliv se v mnoha ohledech jedná o skutečně ekologičtější způsob, než jsou klasické uhelné elektrárny, i on má své nevýhody. A je nutné o nich vědět, než začneme kteroukoliv možnost preferovat.